My video

Занималня
"Роден край"

Култура, етика и естетика

Роден край

Култура, етика, естетика

Културата може да бъде разглеждана в много аспекти.

Екологична култура- подготвя и възпитава децата да не увреждат природната среда, да я пазят и обогатяват. Придобивайки нови знания за природата ние формираме у тях положително отношение към природата,учим ги на отговорност и грижа за опазването й чиста и красива.
Здравна, физическа и емоционална култура. Здравето на детето включва три основни компонента, които са неотделими един от друг. Това е физическото здраве, което позволява на детето да играе и да се храни пълноценно, психическото здраве, благодарение на което детето може да мисли, изразява емоциите си и да развива своята личност и социалното здраве т.е. общуването с други деца, уважението към себе си и другите и лесната адаптация в нови ситуации.
Естетическа култура-стремим се децата да разгърнат своето въображение, откривателството, творческите си изяви и усета към красивото.
Нашата цел е да развием всички тези културни ценности в нашите деца и с помощта на родителите, да станат добродетелни и интелигентни хора с широк кръгозор.

Занималня Пловдив

Роден край


Ако мислите за един ден напред вземете си храна!
Ако мислите една година напред посадете дърво!
Ако мислите сто години напред образовайте децата си!